วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562

เวลา 15.00 น. – 17.00 น.

สถานที่ : Kit & Caboodle, เชียงใหม่

 

ขอเชิญร่วมงานเสวนาเชียงใหม่ครั้งที่ 2 เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเชียงใหม่ที่ยั่งยืนและน่ารัก เสน่ห์ทางวัฒนธรรมความสวยงามของธรรมชาติที่สวยงามและความหลากหลายของผู้คนทำให้เชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเอเชีย น่าเสียดายที่สิ่งนี้ยังส่งผลให้เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วและไม่ยั่งยืน อันนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตและปัญหาความเป็นอยู่ที่แย่ลง เช่น มลพิษทางอากาศ การจราจร ขยะและมลพิษทางน้ำที่เพิ่มขึ้น การบุกรุกป่า และผลกระทบแง่ลบทางสังคมที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากขึ้น ในฐานะประชาชนคนหนึ่งของเชียงใหม่เราต้องการเห็นการพัฒนาในระยะยาวแบบใดที่จะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดีเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองและคุณภาพชีวิตที่สมดุล?

Saturday, June 1 or June 15, 2019 at 3 PM – 5 PM (Date to be confirmed as there are two events on Kit & Caboodle)

Location: Kit & Caboodle, Chiang Mai

 

Invitation to Chiang Mai Nayu second dialogue to discuss and share ideas to enhance and empower public participation for a Sustainable and lovable Chiang Mai. Cultural charm, scenic natural beauty and diversity of people make Chiang Mai one of the most popular tourist destinations in Asia. Unfortunately, this also has resulted in rapid and unsustainable growth that has brought with it some serious quality of life and wellbeing issues such as increasing air pollution, traffic, waste and water pollution, forest encroachment and an increasing number negative social impacts. As a citizen of Chiang Mai what kind of long-term development do we want to see that will ensure a healthy natural environment, a prosperous economy and a balanced quality of life?

en_USEN

Join the Team!!