คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

วิสัยทัศน์ของเชียงใหม่น่าอยู่คือด้วยให้เชียงใหม่กลายเป็นเมืองที่สมบูรณ์และยั่งยืนที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภารกิจของเชียงใหม่น่าอยู่คือช่วยเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนด้วยการสร้าง "พิมพ์เขียวแห่งความยั่งยืน" โดยให้ความสำคัญกับ 4 มิติ ได้แก่ ธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคมและความเป็นอยู่ รวมถึงวัดความก้าวหน้าในแต่ละมิตินี้ด้วย

เป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของเชียงใหม่น่าอยู่ก็คือ ให้ข้อมูลด้านความก้าวหน้าสู่ความยั่งยืนของนครแห่งนี้แก่สาธารณะ รวมถึงเป็นศูนย์รวมสถาบันองค์กรและธุรกิจต่างๆที่ใส่ใจเมืองเชียงใหม่และความยั่งยืน อีกเป้าหมายหนึ่งของเราคือเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ชุมชนในการลงมือ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้นครเชียงใหม่แห่งนี้เป็นละครแห่งความยั่งยืนและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไปที่หน้าแดชบอร์ดและเลือก 1 มิติที่คุณสนใจที่สุดจากทั้งหมด 4 มิติ (ธรรมชาติ เศรษฐกิจสังคม ความเป็นอยู่) คุณสามารถเริ่มอ่านแต่ละตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน ในแต่ละมิติจะมีทั้งหมด 5 ตัวชี้วัดจากนั้นสามารถอ่านมิติอื่นๆและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องได้ หากมีตัวชี้วัดใดที่คุณสนใจมากเป็นพิเศษสามารถติดต่อเราเพื่อร่วมทำงานกับเราได้เลย

ข้อมูลแนวโน้มคือข้อมูลที่ได้รับการเก็บรวบรวมมาในช่วงหลายปีหรือหลายทศวรรษเพื่อแสดงให้เห็นแนวโน้มหรือรูปแบบที่อยู่ในตัวข้อมูล โดยแนวโน้มจะบอกถึงทิศทางว่าระบบต่างๆนี้กำลังมุ่งหน้าไปทางไหน ตัวอย่างเช่นพื้นที่สีเขียวในเมือง เมื่อดูข้อมูลหลายปีที่ผ่านมาถึงพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองเชียงใหม่ เราสามารถเห็นแนวโน้มได้ว่าพื้นที่สีเขียวในเชียงใหม่กำลังเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมถึงดูว่าเราได้มีพื้นที่สีเขียวมากพอตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำแล้วหรือยัง พื้นที่สีเขียวขั้นต่ำควรอยู่ที่ 9 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน

เชียงใหม่น่าอยู่ไม่ได้เป็นผู้สร้างข้อมูล แต่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งสาธารณะต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัย องค์กรนอกภาครัฐ และรัฐบาลท้องถิ่น เชียงใหม่น่าอยู่จะรวบรวมและนำเสนอข้อมูลให้เห็นได้ชัดเจน รวมถึงข้อมูลด้านแนวโน้ม เพื่อแจ้งแก่สาธารณะให้ทราบว่าเชียงใหม่เป็นอย่างไรบ้างในแต่ละตัวชี้วัด

ช่วงปี 2018 ถึง 2019 เราได้เริ่มทำเฟส 1 ซึ่งเป็นการรวบรวมความคิดเห็นสาธารณะ การทำเวิร์กชอปและแบบสำรวจเพื่อดูว่าปัญหาหลักๆและสิ่งที่น่ากังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนในระยะยาวของเชียงใหม่นั้นมีอะไรบ้าง ความคิดเห็นสาธารณะและเวิร์กชอปเหล่านี้ถูกนำมาวางในกรอบแนวคิด 4 มิติของความยั่งยืนอันได้แก่ ธรรมชาติเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของบุคคล งานสำรวจนั้นมีรูปแบบที่ออกมาชัดเจน 4-5 รูปแบบถึงปัญหาที่สาธารณชนได้แบ่งปันกับเรา

ช่วงปี 2020 ถึง 2022 เราเริ่มทำเฟส 2 ขึ้นจนออกมาเป็นพิมพ์เขียวแห่งความยั่งยืนสำหรับนครเชียงใหม่ สิ่งที่เรียกว่าพิมพ์เขียวนี้มีทั้งมิติความยั่งยืนทั้ง 4 (ธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่) และตัวชี้วัดความยั่งยืนจำเพาะที่ระบุไว้ในเฟส 1 มันมีความเชื่อมโยงกับแต่ละมิติด้วย

หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเชียงใหม่น่าอยู่ ติดต่อเราได้เลยค่ะ แจ้งเราว่าคุณสนใจมีส่วนร่วมกับตัวชี้วัดใด หรือแจ้งว่าคุณต้องการทำอะไร แล้วเราจะติดต่อคุณกลับไป ติดต่อโดยระบุว่าคุณสนใจตัวบ่งชี้ใดหรือต้องการทำอะไร จากนั้นเราจะติดตามผลกับคุณ

ผู้มีส่วนร่วมคือบุคคลหรือหน่วยงานที่เลือกสนับสนุนเชียงใหม่น่าอยู่ในรูปแบบของอาสาสมัคร พวกเขาจะสามารถเข้าถึงเครือข่ายผู้มีส่วนร่วมและโครงการอื่น ๆ ที่กำลังดำเนินอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ อาสาสมัครจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเลือกโฟกัส ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับคนหนุ่มสาวในการพัฒนาการงานอาชีพหรือธุรกิจของตนภายใต้ขอบเขตนั้น ๆ นอกจากนี้ผู้มีส่วนร่วมจะยังได้รับคำแนะนำและการส่งเสริมจากลูคและซูซานนาด้วย เพื่อให้หน้าที่การงานของตนประสบความสำเร็จ

Chiang Mai Nayu

ที่อยู่

ซอย บ้านหลิ่งห้า 9 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

จดหมายข่าว

ติดตามข่าวสารล่าสุดของเรา

thTH