ทำความรู้จักประวัติของเรา

เกี่ยวกับเรา

เชียงใหม่น่าอยู่

เส้นทางสู่ความยั่งยืน

เชียงใหม่น่าอยู่เกิดขึ้นจากแนวคิดที่เราอยากทำให้เชียงใหม่น่าอยู่ยิ่งกว่าที่เป็นในปัจจุบัน และเกิดจากการนึกถึงคนรุ่นต่อไปว่าจะได้รับการถ่ายทอดอะไรไปบ้าง เราเลือกอยู่เชียงใหม่กันเพราะเรารู้สึกว่าเชียงใหม่มีจุดแข็งบางอย่างเช่นสภาพภูมิอากาศ ฝนตกชุก แดดเยอะ และยังมีตำแหน่งที่ตั้งเหมาะสมด้วย นั่นก็คือป่าฝนเขตร้อน บนเขา ที่ทำให้ที่นี่มีทั้งความอบอุ่น แสงแดด และฤดูกาลที่อากาศเย็นเช่นกัน จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เช่นนี้ทำให้เราตระหนักว่าเชียงใหม่เหมาะที่จะเป็น “ศูนย์กลางแห่งภูมิภาค” ในการปลูกพืชคุณภาพสูง ให้ผลผลิตที่ให้กำไรสูงอย่างอะโวคาโด กาแฟ และโกโก้ เราเห็นศักยภาพมากมายแต่ก็ยังกลับมาดูที่โอกาสที่พลาดไปเช่นกันศูนย์กลางภูมิภาค” เพื่อการปลูกให้ได้ผลผลิตที่ต้องการคุณภาพสูงและได้กำไรสูง เช่น อะโวคาโด กาแฟ และโกโก้ เราเห็นศักยภาพมากมาย แต่เราก็สังเกตเห็นว่าพลาดโอกาสบางอย่างเช่นกัน โอกาสที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอาหาร คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ และโอกาสที่เกี่ยวข้องกับ “เศรษฐกิจหมุนเวียน” และ “การปิดวงจร” ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงการดำเนินงานขององค์กรโดยเคารพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และผู้คน แต่ที่สำคัญ เศรษฐกิจหมุนเวียนยังหมายถึงการมุ่งเน้นที่นวัตกรรมและการสร้างงานในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านสิ่งอื่น ๆ โดยนำขยะกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น การลดและรีไซเคิลของเสีย โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่หมุนเวียนได้ และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์จากพืช จากนั้นเราก็พบว่า เราไม่รู้จริง ๆ ว่าสถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างไรในประเด็นสำคัญๆ มากมาย เช่น คุณภาพอากาศและน้ำ ความปลอดภัยของอาหาร สภาพความเป็นอยู่ในระยะยาว เป็นต้น และนั่นทำให้เราสงสัยว่าเราจะเติมช่องว่างนี้ได้อย่างไร ของความรู้ แรงบันดาลใจของเชียงใหม่น่าอยู่เกิดขึ้น 'Nayu' หมายถึงเมืองที่เจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนในภาษาไทย

 

2018 & 2019
เฟส 1
ปรึกษากับสาธารณะ
PUBLIC CONSULTATIONS

 

เราเริ่มกระบวนการทำความเข้าใจผู้อาศัยในเชียงใหม่ว่าพวกเขาคิดอย่างไรกับเชียงใหม่ในปัจุบันด้วยสี่มิติหลักของความยั่งยืนและสิ่งที่พวกเขาต้องการเห็นในระยะยาว อยากรักษาอะไรไว้และอยากเปลี่ยนอะไร เวิร์กชอปสาธารณะนี้ออกแบบมาเพื่อฟังเสียงและข้อกังวลของชุมชน และทำความเข้าทางออกที่พวกเขาต้องการเห็นในเชิงที่ให้เชียงใหม่มีความยั่งยืนมากขึ้น น่าอยู่มากขึ้น เพื่อความทั่วถึง เราได้สร้างแบบสำรวจเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเป้าหมายเดียวกัน แบบสำรวจนั้นได้ใช้งานในปี 2019 ณ งาน City Life Festival

 

2020 & 2021
เฟส 2
แพลตฟอร์มออนไลน์

 

ด้วยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาในช่วงสองปีก่อนหน้า เราสามารถระบุตัวชี้วัดความยั่งยืนหลักภายใต้แต่ละมิติและเริ่มกระบวนการแสดงข้อมูลเหล่านี้ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ เราได้ออกแบบและรังสรรค์เว็บไซต์พร้อมออนไลน์แดชบอร์ดเพื่อนำเสนอตัวชี้วัดความยั่งยืน 20 ตัวชี้วัดที่มีความเกี่ยวข้องกับมิติหลักของความยั่งยืนทั้งสี่ (แต่ละมิติมี 5 ตัวชี้วัด) จากนี้เรามีเป้าหมายในการนำเสนอข้อมูลแนวโน้มของแต่ละตัวชี้วัดเพื่อแจ้งแก่สาธารณะว่าเชียงใหม่เดินหน้าไปในทิศทางใดบ้างภายใต้ตัวชี้วัดแต่ละตัว

 

2022 & ไปข้างหน้า
เฟส 3
การแสดงข้อมูลแนวโน้ม
Chiang Mai Nayu

 

หลังทำวิจัยมีหลายเดือน เราตื่นเต้นที่จะได้เปิดเผยสิ่งที่งานวิจัยของเราค้นพบแบบสั้น ๆ แล้ว ตัวชี้วัดความยั่งยืนนี้คือขยะ โดยเฉพาะการรีไซเคิลขยะในเชียงใหม่ ก่อนอื่นไปดูสถานการณ์ปัจจุบันทั้งในประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ก่อนเพื่อให้เข้าใจจุดที่เราอยู่ในปัจจุบัน ด้วยความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับนโยบายด้านขยะของประเทศไทย เราก็สามารถอธิบายทางออกได้หลายทาง ทั้งในระดับเทศบาล องค์กร และที่อยู่อาศัยที่สามารถพัฒนสระบบการแยกขยะและรีไซเคิลในเชียงใหม่ได้ งานวิจัยชิ้นนี้มีรูปเล่มให้อ่านฟรีในรูปแบบไฟล์ PDF ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถหาอ่านได้ทางแดชบอร์ดออนไลน์ของเรา

 

เชียงใหม่น่าอยู่เกิดขึ้นเพื่อเติมเต็มช่องโหว่ด้านความรู้ทั้งของเราเองและของสาธารณะ เพื่อช่วยแจ้งแก่สาธารณะถึงสถานะปัจจุบันของเชียงใหม่ในหลายแง่มุมที่สำคัญ จนส่งผลกระทบต่อมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคน เรามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นนครที่ยั่งยืนและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่การจะได้นครที่เป็นต้นแบบด้านความยั่งยืนได้นั้น เราเข้าใจดีว่าไม่สามารถทำเพียงลำพังได้ เพราะในการทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่ยั่งยืนกว่าเดิมได้นั้นต้องอาศัยความช่วยเหลือจากเทศบาล มหาวิทยาลัย สถานที่ทางศาสนา ธุรกิจท้องถิ่น และชุมชนการท่องเที่ยวเข้าช่วย และที่ขาดไม่ได้คือความร่วมมือจากผู้อาศัยในเชียงใหม่ เราต้องการให้สถาบัน องค์กรและธุรกิจช่วยกันจัดการในแต่ละมิติของความยั่งยืน เราอยากสร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนท้งถิ่นมาร่วมมือและลงมือกับเราในเส้นทางนี้ไปด้วยกัน เพราะนอกจากจะคุ้มค่าแล้ว หน้าที่ของเราในฐานะผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบก็คือดูแลเชียงใหม่และทรัพยากรธรรมชาติของที่นี่เพื่อจุดประกายให้เยาวชนร่วมจัดการ สืบสานวิสัยทัศน์และเนื้องานให้ดำเนินต่อไปยังคนรุ่นต่อไป

 

งาน City Life Fair 2019

แบบสำรวจสาธารณะ

 

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนด้านนครแห่งอนาคตและความยั่งยืนนี้ เราจึงตระหนักว่าต้องริเริ่มทำภารกิจในการมีส่วนเปลี่ยนเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งความยั่งยืนให้ได้! ในช่วงสองปีแรกของเรา (2018-2019) เราให้ความสำคัญกับสาธารณะ และได้เข้าร่วมงาน City Life Fair 2019 โดยขอความคิดเห็นจากชาวเชียงใหม่ทั้งไทยและต่างชาติเกี่ยวกับข้อกังวลในการอาศัยอยู่ในเชียงใหม่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต หลังรวบรวมอยู่ 24 เดือนเราก็ได้รับความคิดเห็นมากมาย ซึ่งข้อมูลในช่วงแรกมีความสำคัญอย่างมากที่จะช่วยให้เราเดินหน้าต่อไปยังเฟสที่สอง 2 ปีต่อมา (2020-2021) เป็นการทุ่มเทให้กับการศึกษาข้อมูลที่ได้รับมาและระบุตัวชี้วัดความยั่งยืน 5 ตัวในแต่ละมิติความยั่งยืน (ธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่) ผลลัพธ์ที่ได้คือการสร้างตัวชี้วัดความยั่งยืน 20 ตัวชี้วัดสำหรับแดชบอร์ดออนไลน์ และการสร้าง "พิมพ์เขียวแห่งความยั่งยืน" ให้นครเชียงใหม่ สามารถรับชมได้ทางหน้าเว็บไซต์ของเราฟรีในแดชบอร์ดออนไลน์ พิมพ์เขียวแห่งความยั่งยืนนี้ต้องการข้อมูลที่เป็นแนวโน้มในอนาคตว่าในปัจจุบันนี้นครเชียงใหม่เป็นอย่างไรและกำลังดำเนินไปในทิศทางแห่งความยั่งยืนอย่างไรบ้างth เดือนที่มีส่วนร่วมกับสาธารณะ เราได้รวบรวมความคิดเห็นสาธารณะจำนวนมาก ข้อมูลเบื้องต้นนี้มีความสำคัญต่อการย้ายเราไปสู่ระยะที่สอง อีกสองปีข้างหน้า (2020/21) ได้ทุ่มเทให้กับการศึกษาข้อมูลที่ได้รับและระบุ “ตัวชี้วัดความยั่งยืน” 5 อันดับแรกภายในแต่ละมิติที่สำคัญสี่ประการของความยั่งยืน (ธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ที่ดี) ผลลัพธ์สุดท้ายคือการสร้าง “ตัวชี้วัดความยั่งยืน” 20 ตัวสำหรับแดชบอร์ดออนไลน์และการก่อตัวของ “พิมพ์เขียวแห่งความยั่งยืน” สำหรับเมืองเชียงใหม่ เปิดให้ใช้งานฟรีในเว็บไซต์ของเราแล้ว โดยสามารถดูได้จากแดชบอร์ดออนไลน์ การมองไปสู่อนาคต “พิมพ์เขียวแห่งความยั่งยืน” นี้ต้องการข้อมูลแนวโน้มเพื่อแสดงให้เห็นว่าเมืองนี้อยู่ที่ไหนในปัจจุบันและการพัฒนาเมืองให้มีความยั่งยืนมากขึ้นอย่างไร

ภารกิจของเรามีจุดประสงค์ในการนำข้อมูลแนวโน้มมาจัดทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น โดยข้อมูลนั้นผ่านการเก็บรวบรวมเป็นเวลาหลายปีหรือกระทั่งหลายทศวรรษเพื่อแสดงถึงแนวโน้มและทิศทางเพราะนครเชียงใหม่กำลังดำเนินไปในทิศทางใดในตัวชี้วัดต่าง ๆ ข้อมูลแนวโน้มเหล่านี้เก็บรวบรวมจากเทศบาลมหาวิทยาลัยและองค์กรก่อนจะนำมานำเสนอให้เห็นเป็นภาพชัดเจนทางแดชบอร์ดออนไลน์ให้สาธารณะได้ศึกษา เมื่อนำแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทั้งหมดมาไว้ที่แดชบอร์ดแทนการแยกประเภททำให้เกิดความหมายของคำว่า "พิมพ์เขียวแห่งความยั่งยืน" ความปลอดภัยด้านอาหารผนวกรวมกับอากาศสะอาดและน้ำสะอาด การรีไซเคิลขยะถูกผนวกรวมกับงานท้องถิ่น และอากาศสะอาดถูกรวมเข้ากับการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและอายุขัยของประชากรท้องถิ่นที่มากขึ้น เมื่อเราสังเกตเห็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้แล้ว ก็เริ่มเห็นพิมพ์เขียวเป็นรูปเป็นร่างว่าการมีชีวิตในละครที่ยั่งยืนและสมบูรณ์เป็นอย่างไร โดยทั้งหมดนี้สอดคล้องกับแนวคิดและวิสัยทัศน์ดั้งเดิมในการช่วยให้เชียงใหม่กลายเป็นนครที่ยั่งยืนและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความตั้งใจเริ่มแรกอยู่ที่เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่

ความตั้งใจเริ่มแรกอยู่ที่เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่

ใครอยู่เบื้องหลัง

โครงการเจ๋ง ๆ แบบนี้

Chiang Mai Nayu
Chiang Mai Nayu

ที่อยู่

ซอย บ้านหลิ่งห้า 9 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

จดหมายข่าว

ไม่พลาดข่าวสารล่าสุด

thTH